NFTs

Kas ir NFT? NFT ir īsi paskaidrots: Nonfungible marķieri jeb NFT ir nepārprotami unikāls digitālo un fizisko preču attēlojums. Katrs NFT parasti atšķiras pēc sastāva, un tāpēc, iespējams, atšķiras arī vērtība.