Politika & Regulas

Kriptoregulēšana ir vispārīgs termins likumu, statūtu un juridiskās prakses tīklam, kas aptver kriptovalūtu un blokķēžu nozari. Kopš Bitcoin 2008. gada baltās grāmatas šo nozaru juridiskais statuss ir bijis daudzu sarunu priekšmets. Likumdevējiem un regulatoriem bija jārisina pilnīgi jaunas bažas.
Dažas valdības ir reaģējušas naidīgi, uzskatot kriptovalūtu par draudu monetārajai kontrolei. Citi ir atzinuši nozari par tās spēju savienot attālas ekonomikas un veicināt uzticamus darījumus visā pasaulē.
Taču lielākā daļa pasaules joprojām izdomā, kā tieši pieņemt tiesību aktus, regulēt un saukt pie atbildības likumu kopumu, kas attiecas uz tik jaunu nozari.